Struka hrvatska književnost, pronađeno natuknica: 1198

Žanić Ivo

Žanić, Ivo, hrvatski jezikoslovac i politolog (Split, 28. VII. 1954). Studij jugoslavenskih jezika i ...

Žanko Dušan

Žanko, Dušan, hrvatski kulturni djelatnik, pjesnik i kritičar (Trilj, 10. XI. 1904 – Caracas, Venezuela, ...

Žeželj Mirko

Žeželj, Mirko, hrvatski književnik (Benkovac, 24. IX. 1907 – Zagreb, 2. XI. 1980). Slavistiku studirao ...

Žganjer Branimir

Žganjer, Branimir, hrvatski književnik i prevoditelj (Zagreb, 22. XII. 1919 – Zagreb, 2. I. 1999). Završio ...

Žigo Bože V.

Žigo, Bože V., hrvatski književnik i novinar (Lučane kraj Sinja, 14. X. 1946). Diplomirao francuski ...

Žimbrek Ladislav

Žimbrek, Ladislav, hrvatski književnik (Varaždin, 21. I. 1901 – Zagreb, 9. IV. 1972). Medicinu studirao ...

Žmegač Viktor

Žmegač, Viktor, hrvatski germanist, književni povjesničar i teoretičar (Podravska Slatina, danas Slatina, ...

Župan Ivica

Župan, Ivica, hrvatski novinar i kritičar (Đakovo, 14. XII. 1951). Na Filozofskom fakultetu u Zadru ...

|<  <  111  112  113  114  115  116  117  118  119 (120)