Struka geofizika, pronađeno natuknica: 173

magnetometar

magnetometar (magnet + -metar), instrument za mjerenje jakosti magnetskoga polja ili magnetskoga momenta. ...

mareograf

mareograf (tal. marea: plima + -graf), uređaj koji bilježi morske mijene i druga dugoperiodička kolebanja ...

Marsigli Luigi Ferdinando

Marsigli [marsi'ļ:i], Luigi Ferdinando, talijanski povjesničar, kartograf i austrijski general (Bologna, ...

Maury Matthew Fontaine

Maury [mɔ:'ri], Matthew Fontaine, američki mornarički časnik, hidrograf i oceanograf (Spotsylvania County, ...

Medvedev-Sponheuer-Kárnikova ljestvica

Medvedev-Sponheuer-Kárnikova ljestvica [m’idv’e'd’if špo:'nhɔiəɹ ka:'rn’ik~] →  potres ...

Mercalli-Cancani-Siebergova ljestvica

Mercalli-Cancani-Siebergova ljestvica [merka:'l:i kanka:'ni zi:'bəɹg~] →  potres ...

Merz Alfred

Merz [mεrc], Alfred, austrijski oceanograf i klimatolog (Perchtolsdorf kraj Beča, 24. I. 1880 – Buenos ...

Michell John

Michell [mi'čəl], John, engleski geolog, astronom i seizmolog (Nottinghamshire, 1724 – Thornhill, 21. IV. 1793). ...

mikroseizmički nemir

mikroseizmički nemir (mikro- + grč. σεισμóς: potres), gotovo kontinuirane vibracije tla zapisane seizmografom, ...

Milanković Milutin

Milanković, Milutin, srpski geofizičar i astronom (Dalj, 28. V. 1879 – Beograd, 12. XII. 1958). Srednju ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >