Struka geofizika, pronađeno natuknica: 173

Milne John

Milne [miln], John, engleski geolog i seizmolog (Liverpool, 30. XII. 1850 – Shide, Isle of Wight, 30. VII. 1913). ...

Mohn Henrik

Mohn [mu:n], Henrik, norveški meteorolog i oceanograf (Bergen, 15. V. 1835 – Kristiania, danas Oslo, ...

Mokrović Josip

Mokrović, Josip, hrvatski geofizičar (Kraj Gornji kraj Zaprešića, 12. VI. 1898 – Zagreb, 13. VI. 1983). ...

more

more, vodene mase na površini Zemlje prosječno jednakih fizičko-kemijskih svojstava koje su međusobno ...

morske mijene

morske mijene, periodično dizanje i spuštanje morske i oceanske površine i premještanje vodenih masa ...

morske struje

morske struje →  more ...

Munk Walter Heinrich

Munk (engl. izgovor [mʌŋk], njem. [muŋk]), Walter Heinrich, američki oceanograf i geofizičar austrijskoga ...

oceanografija

oceanografija ili oceanologija (ocean + -grafija ili -logija), znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem ...

Oldham Richard Dixon

Oldham [61595u'ldəm], Richard Dixon, britanski geolog i seizmolog (Dublin, 31. VII. 1858 – Llandrindod, ...

olujni uspor

olujni uspor →  more ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18