Struka geofizika, pronađeno natuknica: 173

crpac

crpac, uređaj za uzimanje uzoraka morske vode. Ovješen o žicu spušta se s broda i zatvara na određenoj ...

Curieova temperatura

Curieova temperatura  →  curie, pierre ...

Cvijanović Dragutin

Cvijanović, Dragutin, hrvatski geofizičar i seizmolog (Smrtić, 29. IX. 1933). Diplomirao (1958) i doktorirao ...

Darwin George Howard

Darwin [dα:'win], George Howard, engleski astronom (Downe, 9. VII. 1845 – Cambridge, 7. XII. 1912). ...

Deacon George Edward Raven

Deacon [di:'kən], George Edward Raven, britanski oceanograf (Leicester, 21. III. 1906 – Wormley, 16. XI. 1984). ...

Defant Albert

Defant [de:'fant], Albert, austrijski geofizičar (Trento/Trient, 12. VII. 1884 – Innsbruck, 24. XII. 1974). ...

Doodson Arthur Thomas

Doodson [du:'dsən], Arthur Thomas, britanski oceanograf (Worsley, 31. III. 1890 – Liverpool, 10. I. 1968). ...

drifter

drifter (engl.: ono što pluta), plovak nošen morskim strujama, kojemu se položaj određuje u pravilnim ...

Dutton Clarence Edward

Dutton [dʌ'tən], Clarence Edward, američki geolog i seizmolog (Wallingford, Connecticut, SAD, 15. V. 1841 ...

Ekman Vagn Walfrid

Ekman [e:'kman], Vagn Walfrid, švedski fizičar i oceanograf (Stockholm, 3. V. 1874 – Gostad, 9. III. 1954). ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >