Struka geografija, hrvatska, pronađeno natuknica: 1460

Crna mlaka

Crna mlaka, nizinsko, podvodno i šumovito (hrast lužnjak) područje 14 km jugozapadno od Jastrebarskoga; ...

Crna rijeka

Crna rijeka →  plitvička jezera ...

Crnac polje

Crnac polje →  črnac polje ...

Croata Varasdiensis

Croata Varasdiensis [kro·a'ta varasdie'nsis] →  glavač, stjepan ...

Crveno jezero

Crveno jezero, duboka provalija 1,5 km sjeverozapadno od Imotskoga. Ubraja se među najimpresivnije oblike ...

Čabar

Čabar, gradić oko 40 km sjeverozapadno od Delnica, Gorski kotar; 414 st. (2011). Leži u dolini rijeke ...

Čabranka

Čabranka, rijeka, lijevi pritok Kupe; duga 17,5 km. Granična hrvatsko-slovenska rijeka. Izvire pod Obrhom ...

Čačinci

Čačinci, selo u Podravini, 19 km jugoistočno od Slatine; 2088 st. (2011). Leži u nizini (110 m apsolutne ...

Čačvina

Čačvina, selo u Dalmaciji 10 km jugoistočno od Trilja; 97 st. (2011). Leži na 683 m apsolutne visine. ...

Čađavica

Čađavica, selo 15 km sjeveroistočno od Slatine, slavonska Podravina; 681 st. (2011). Leži u nizini, ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20  >  >|