Struka geografija, hrvatska, pronađeno natuknica: 1460

Cesargradska gora

Cesargradska gora, gora u Hrvatskome zagorju; najviši vrh Japica (509 m). Pruža se u smjeru istok–zapad, ...

Cetina (rijeka)

Cetina, rijeka u srednjoj Dalmaciji; duga 100,5 km, porječje 1463 km2. Izvire kraj Vrlike (sjeverni ...

Cetingrad

Cetingrad (prije Cetin Grad, Cetin-grad i do 1900. Vališ Selo), selo 13 km sjeveroistočno od Slunja ...

Cirkvena

Cirkvena, selo 14 km jugoistočno od Križevaca; 575 st. (2011). Leži na 126 m apsolutne visine, uz željezničku ...

Cista Provo

Cista Provo, naselje u Dalmaciji, 25 km sjeverozapadno od Imotskog; 666 st. (2011). Leži na raskrižju ...

Cista Velika

Cista Velika (prije Velika Cista), selo 30 km sjeverozapadno od Imotskog; 633 st. (2011). Leži u krškoj ...

Cres (otok)

Cres, otok u vanjskome nizu Kvarnerskih otoka; 405,7 km2 s 3054 st. (2011); naš je najveći otok. Leži ...

Cres (grad)

Cres, gradić i luka na zapadnoj obali istoimenog otoka; 2281 st. (2011). Najstarija gradska crkva sv. ...

Crikvenica

Crikvenica, grad, luka i kupalište u Vinodolskom primorju na ušću rječice Dubračine u more, 37 km jugoistočno ...

Crkvenčić Ivan

Crkvenčić, Ivan, hrvatski geograf (Slanje kraj Ludbrega, 24. VI. 1923 – Zagreb, 24. X. 2011). Višu pedagošku ...

|<  <  11  12  13  14  15  16 (17)  18  19  20  >  >|