Struka geografija, hrvatska, pronađeno natuknica: 1460

Butoniga

Butoniga (Botonega), rječica u Istri, pritok Mirne. Glavni pritoci: Dragućki potok i Grdoselski potok. ...

Buzet

Buzet, grad u sjevernoj Istri, 27 km sjeverno od Pazina; 1666 st. (2011). Leži na brežuljku (153 m) ...

Bužim (Gospić)

Bužim, selo u Lici; 74 st. (2011). Leži na potoku Bužimnici, sjeverozapadno od Gospića. U razvijenom ...

Caska

Caska, selo na otoku Pagu; 26 st. (2011). Leži na sjeverozapadnoj obali Paškoga zaljeva, u blizini Novalje ...

Cavtat

Cavtat, gradić i luka 17 km jugoistočno od Dubrovnika; 2143 st. (2011). Leži na poluotoku Ratu, odnosno ...

Cavtatski otoci

Cavtatski otoci, nenaseljeno otočje zapadno i jugozapadno od Cavtata. Čine ga otoci Mrkan i Bobara te ...

Cerna

Cerna, selo 15 km jugozapadno od Vinkovaca; 3799 st. (2011). Leži u nizini (94 m apsolutne visine), ...

Cernik

Cernik, naselje uz sjeverno predgrađe Nove Gradiške; 1603 st. (2011). Leži u podnožju Psunja, na 166 m ...

Cerovačke pećine

Cerovačke ili Turkaljeve pećine, špiljski sustav 4 km jugoistočno od Gračaca, Lika. Leže u južnome dijelu ...

Cerovlje

Cerovlje, selo 9 km sjeveroistočno od Pazina, Istra; 242 st. (2011). Leži uz Pazinčicu. Jednobrodna ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|