Struka geografija, hrvatska, pronađeno natuknica: 1460

Bruvno

Bruvno, selo 14 km sjeverno od Gračaca; 89 st. (2011). Leži uz cestu Udbina–Gračac, u blizini izvorišta ...

Budački Donji

Budački, Donji → donji budački ...

Budava

Budava (također Luka i Porto Budava), zaljev na jugoistočnoj obali Istre, između uvale Kavran na sjeveru ...

Budinšćina

Budinšćina, naselje i općinsko središte 17 km sjeveroistočno od Zlatara, Hrvatsko zagorje; 538 st. (2011). ...

Buje

Buje (talijanski Buie), grad 13 km istočno od Umaga, zapadna Istra; 2624 st. (2011). Leži na 222 m apsolutne ...

Bukovac

Bukovac, špilja u Gorskom kotaru, u blizini Lokava; duga je 50 m. U dvoranskom proširenju na kraju špilje ...

Bukovica

Bukovica, kraj u sjevernoj Dalmaciji; oko 820 km2. Prostire se između Velebita, Ravnih kotara, rijeke ...

Bunić (selo)

Bunić, selo u Lici, 23 km sjeverozapadno od Udbine i 32 km sjeveroistočno od Gospića; 133 st. (2011). ...

Bunovac

Bunovac ili Bunjevac, jama na sjeveroistočnoj padini južnoga Velebita; duboka 534 m. Nalazi se u ponikvi ...

Butišnica

Butišnica, rijeka, desni pritok Krke; duga 39 km; porječje obuhvaća 225,4 km2. Izvire 3,5 km jugozapadno ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19  20  >  >|