Struka biokemija, pronađeno natuknica: 195

citronska kiselina

citronska kiselina (prema njem. Zitrone: limun)  → limunska kiselina ...

difosfat-fosfohidrolaza

difosfat-fosfohidrolaza → pirofosfataza, anorganska ...

fruktoza

fruktoza (prema lat. fructus: plod) ili voćni šećer (C6H12O6), monosaharid sličan glukozi, ali umjesto ...

galaktoza

galaktoza (prema grč. γάλα, genitiv γάλαϰτος: mlijeko), C6H12O6, monosaharid sličan glukozi, od koje ...

glicerat

glicerat (prema glicerol), CH2OH–CHOH–COO–, anion kiseline nastale oksidacijom →  glicerola. Njegovi ...

glikobiologija

glikobiologija (gliko- + biologija), grana biologije koja proučava strukturu, biosintezu i biološku ...

glikogen

glikogen (gliko- + -gen) (C6H10O5)n, razgranati polimer →  glukoze. U obliku glikogenskih zrnaca nalazi ...

glikokaliks

glikokaliks (gliko- + grč. ϰάλυξ: ljuska), dominantni ugljikohidratni sloj na površini stanične membrane ...

glikokonjugati

glikokonjugati (gliko- + lat. coniugatus: povezan), organski spojevi koji nastaju povezivanjem oligosaharida ...

glikoliza

glikoliza (gliko- + -liza), središnji anaerobni metabolički proces, kojim se →  glukoza (C6H12O6) u desetak ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >