Struka balet, pronađeno natuknica: 297

New York City Ballet

New York City Ballet [nju:'jɔ:ɹk si'ti bælẹi'], trupa koju su 1948. osnovali Lincoln Kirstein i G. Balanchine ...

Nikolais Alwin

Nikolais [ni'kəlai], Alwin, američki koreograf, pedagog, skladatelj i kazališni dizajner (Southington, ...

Nižinska Bronislava Fominična

Nižinska (Nižinskaja [n’iž61713'nskəjə]; Nieźińska, Nijinska), Bronislava Fominična, ruska balerina, koreografkinja ...

Nižinski Vaclav Fomič

Nižinski (Nižinskij [n’iž61713'nsk’ij]; Nieźiński, Nijinsky), Vaclav Fomič, ruski baletni plesač i koreograf ...

Novak Damir

Novak, Damir, hrvatski baletni plesač i pedagog (Zagreb, 8. V. 1935 – Zagreb, 2. VIII. 2015). Baletnu ...

Noverre Jean-Georges

Noverre [nɔvε:'ʀ], Jean-Georges, francuski baletni plesač, koreograf i baletni teoretičar (Pariz, 29. IV. 1727 ...

Nurejev Rudolf

Nurejev (Nureev [nur’e'jif]), Rudolf, baletni plesač i koreograf ruskog podrijetla (Irkutsk, 17. III. 1938 ...

Njegovan Dunja

Njegovan, Dunja, hrvatska balerina i pedagoginja (Split, 16. VII. 1942). Baletnu naobrazbu započela ...

Orlikowsky Wacław

Orlikowsky [~ko'fski], Wacław, plesač, koreograf i redatelj (Harkov, 8. XI. 1921 – Basel, 25. VI. 1995). ...

Orlova Olga

Orlova, Olga, hrvatska balerina, koreografkinja i pedagoginja ruskog podrijetla (Kijev, 7. V. 1903 – ...

|<  < (21)  22  23  24  25  26  27  28  29  30