Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1246

Aldebaran

Aldebaran (arap. al-dabarān: koji slijedi, jer dolazi nakon Plejada) (Alfa Bika, α Tauri), najsjajnija ...

alfa

alfa (grčki ἄλφα, álpha; A, α). 1. Prvo slovo grčkog alfabeta, izvedeno od feničkoga alef kao znak ...

Alfa Bika

Alfa Bika, zvijezda aldebaran ...

Alfa Blizanaca

Alfa Blizanaca, zvijezda kastor ...

Alfa Centaura

Alfa Centaura, zvijezda →  rigil kentaur ...

Alfa Centaura C

Alfa Centaura C, zvijezda proksima centaura ...

Alfa Djevice

Alfa Djevice, zvijezda spika ...

Alfa Eridana

Alfa Eridana, zvijezda ahernar ...

Alfa Hidre

Alfa Hidre, zvijezda alfard ...

Alfa Južne ribe

Alfa Južne ribe, zvijezda fomalhaut ...

|<  1  2  3 (4)  5  6  7  8  9  10  >  >|