Struka astronomija, pronađeno natuknica: 1246

α Aurigae

α Aurigae [a'lfa auri:'ge:], zvijezda →  kapela ...

α Boötis

α Boötis [a'lfa bo·o:'tis], zvijezda →  arktur ...

α Canis Majoris

α Canis Majoris [a'lfa ka'nis ma:jo:'ris], zvijezda   →  sirius ...

α Canis Minoris

α Canis Minoris [a'lfa ka'nis mino:'ris], zvijezda →  prokion ...

α Carinae

α Carinae [a'lfa kari:'ne:], zvijezda →  kanop ...

α Centauri

α Centauri [a'lfa centạu'ri:], zvijezda →  rigil kentaur ...

α Centauri C

α Centauri C [a'lfa centạu'ri: ce], zvijezda →  proksima centaura ...

α Coronae Borealis

α Coronae Borealis [a'lfa koro:'ne: bore·a:'lis], zvijezda →  alfeka ...

α Crucis

α Crucis [a'lfa kru'cis], zvijezda   →  akruks ...

α Cygni

α Cygni [a'lfa ci'gni:], zvijezda →  deneb ...

|<  < (121)  122  123  124  125