Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1165

Avebury

Avebury [ẹi'vbəri], selo u grofoviji Wiltshire kraj Marlborougha u južnoj Engleskoj. Zajedno s nedalekim ...

azilien

azilien [azil·j63338'] (franc.), kulturna skupina mlađega paleolitičkog i mezolitičkog razdoblja (oko 9000–8000. ...

Babelon Ernest

Babelon [babəl61533'], Ernest, francuski arheolog i numizmatičar (Sarrey, Haute-Marne, 7. XI. 1854 – Pariz, ...

Babić Ivo (1946-)

Babić, Ivo, hrvatski povjesničar umjetnosti i arheolog (Trogir, 17. VI. 1946). Diplomirao i doktorirao ...

Babilon

Babilon (hebrejski Bābel, akadski Bab-ili: dveri gospodnje), ruševine drevnoga grada, prijestolnice ...

Bački Monoštor

Bački Monoštor (hrvatski Monoštor, madžarski Monostorszeg), selo u sjeverozapadnoj Bačkoj, Vojvodina, ...

Baćić Boris

Baćić, Boris, hrvatski arheolog i muzeolog (Pazin, 9. I. 1912 – Pula, 6. VIII. 1991). Klasičnu filologiju ...

Badanj

Badanj, arheološko špiljsko nalazište u kanjonu rijeke Bregave kraj sela Borojevića kraj Stoca, BiH. Pripada ...

badenska kultura

badenska kultura, eneolitička kultura nazvana po nalazištu Baden nedaleko od Beča. Bila je raširena ...

Bakar

Bakar, grad i luka na sjeverozapadnoj obali Bakarskog zaljeva, 15 km jugoistočno od Rijeke; 1473 st. ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|