Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1165

Vijayanagar

Vijayanagar [vi62721ajana'gar] (hindski: grad pobjede), ruševine drevnoga grada kraj današnjega sela Hampi ...

Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske

Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, glasilo Muzejskoga društva i Društva konzervatora Hrvatske, ...

Vikić Belančić Branka

Vikić Belančić, Branka, hrvatska arheologinja (Sarajevo, 4. I. 1922 – Zagreb, 26. I. 2005). Povijest ...

villa rustica

villa rustica [vi'l:a ru:'stika] (lat.: ladanjska vila), u rimskom graditeljstvu, izvangradski stambeni ...

Villanova, kultura

villanovska kultura [vil:anɔ:'va], kulturna skupina starijega željeznog doba u središnjoj i gornjoj ...

Viminacium

Viminacium [~na:'ci·um], rimsko vojno središte i glavni grad provincije Gornje Mezije (Moesia Superior) ...

Vinča

Vinča, naselje na desnoj obali Dunava, 16 km jugoistočno od Beograda, Srbija; 6779 st. (2011). Institut ...

vinčanska kultura

vinčanska kultura, prapovijesna kultura kasnoga neolitika i ranog eneolitika; datira se između 5300. ...

Vindija

Vindija, špilja u klancu Velika Sutinska, kraj sela Donja Voća u Hrvatskom zagorju. Ulaz, oblikovan ...

Vinica (Slovenija)

Vinica, selo kraj Črnomelja, Slovenija; 238 st. (2016). Rodno mjesto slovenskoga pjesnika O. Župančiča. ...

|<  < (111)  112  113  114  115  116  117