Bezlaj, France

Bezlaj, France, slovenski jezikoslovac (Litija, 19. IX. 1910Ljubljana, 27. IV. 1993). Slavistiku studirao na Filozofskom fakultetu u Ljubljani i Pragu. Doktorirao 1939. eksperimentalnom fonetskom raspravom Oris slovenskega knjižnega izgovora. Godine 1958–80. profesor komparativne slavenske lingvistike na Filozofskom fakultetu u Ljubljani; od 1964. redoviti član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Utemeljitelj i urednik međuakademijskoga glasila Onomastica Jugoslavica (1969–91). U Pragu specijalizirao fonetiku, potom se posvetio onomastici i etimologiji. Objavio temeljno djelo slovenske onomastike Slovenska vodna imena (I–II, 1956–61). Bezlajevo životno djelo, Etimološki rječnik slovenskoga jezika (Etimološki slovar slovenskega jezika, I–IV, 1976–2005; V [Kazala], 2007), dopunili su i uredili nakon njegove smrti Marko Snoj i Metka Furlan. Arealima mnogih leksičkih elemenata u slovenskom jeziku, a i hrvatskome (kajkavski i čakavski govori), otkrivao je paralele u raznim područjima slavenskoga svijeta, potom i u baltičkim jezicima, pri čemu je uočio tragove različitih starijih i mlađih jezično nejedinstvenih praslavenskih seoba. Bavio se i pitanjima slovenskoga književnog jezika.

Bezlaj, France. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7385>.