Zastavniković, Gedeon

Zastavniković, Gedeon (Gideon), časnik u habsburškoj vojsci (Široka Kula, 1825Beč, 6. I. 1869). Vojnu službu započeo je 1839. kao kadet, 1844. bio promaknut u potporučnika, 1848. u satnika. Služio je potom u I. ličkoj graničarskoj pukovniji i bio referent bojnog odsjeka sjedinjenoga Hrvatsko-slavonskoga zemaljskoga vojnog zapovjedništva u Zagrebu. Od 1852. bio je pobočnik bana J. Jelačića, 1855. promaknut u čin bojnika. Od 1857. pobočnik Zemaljskoga vojnog zapovjedništva za Dalmaciju u Zadru, a od 1858. pukovnik i zapovjednik 4. slunjske graničarske pukovnije. Kao član Komisije za izradbu reformi u Vojnoj krajini (1861–62) podnio je 1861. ministru rata elaborat, u kojem se zauzimao za unaprjeđenje toga područja, a kao krajiški zastupnik u Saboru 1865–67. zauzimao se za opstanak Krajine. God. 1865. postao je šef krajiškog odjela u Ministarstvu rata u Beču. Podupirao je mnogobrojne reforme u Vojnoj krajini, osobito na području školstva, pa su njegovim zauzimanjem u Lici bile podignute 22 škole. God. 1867. bio je promaknut u čin general bojnika. Surađivao s hrvatskim političarima oko redakcije Novoga Pozora.

Zastavniković, Gedeon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66927>.