Urlić-Ivanović, Grgur

Urlić-Ivanović, Grgur, hrvatski povijesni pisac i pjesnik (Drašnice kraj Makarske, 1842Zadar, 1. VII. 1902). Pohađao je bogosloviju u Šibeniku i Zadru, a od 1866. bio je učitelj i ravnatelj škola u Kninu, Risnu, Biogradu, Pagu te od 1889. u Oklaju. Od 1860. objavljivao je pjesme, a potom političke članke u Matici dalmatinskoj, Slovincu, Vijencu, Istri i Hrvatskoj vili. Osobito su vrijedni njegovi tekstovi putopisnog, arheološkog i povijesnog karaktera. Posebice je mnogo pisao o povijesti dalmatinskih gradova (Biograd, Knin, Skradin, Nin, Zemunik, Pag, Vrana). Djelo: Zale od Igrane: epičko-pučka pjesma (1871).

Urlić-Ivanović, Grgur. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63357>.