slavenosrpski jezik

slavenosrpski jezik, jezik koji je nastao miješanjem ruskoslavenskoga i srp. narodnoga jezika vojvođanskoga tipa u XVIII. st.; najčešće se nazivao slavenoserbski. Upotrebljavao se u srp. školama i u srp. književnosti u Vojvodini (Slavenoserbskij Magazin, 1768; Slavenno-serbskija vědomosti, 1792–94). Valja ga razlikovati od srpskoslavenskoga, tj. srp. redakcije starocrkvenoslav. jezika.