Sakač, Stjepan Krizin

Sakač, Stjepan Krizin, hrvatski povjesničar (Kapela Kalnička kraj Varaždinskih Toplica, 10. X. 1890Rim, 23. VIII. 1973). Teologiju je diplomirao u Zagrebu, doktorirao na papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu (1915), potom i u Innsbrucku (1920), te iz orijentalnih crkvenih znanosti (1924). Za svećenika je bio zaređen 1917; prvi je hrvatski isusovac istočnoga obreda (preuzeo ga je 1925). Bio je profesor u Sarajevu, zatim je djelovao u Ukrajini, Poljskoj, Bjelorusiji i Makedoniji. Od 1937. bio je profesor slavenske crkvene povijesti, od 1966. počasni profesor i duhovnik na Papinskome orijentalnom institutu te član upravnog odbora Zavoda sv. Jeronima. Bavio se etnogenezom Hrvata; zastupao je teoriju da Hrvati potječu iz unutrašnjosti Irana. Glavno djelo: Ugovor pape Agatona i Hrvata proti navalnom ratu oko 679 (1931).

Sakač, Stjepan Krizin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=54109>.