STRUKE:

Rižinice

Rižinice, arheološko nalazište u Rupotinama uz cestu Solin–Klis. U doba kneza Trpimira ondje je na ostatcima ranokršćanske jednobrodne crkve bio podignut prvi benediktinski samostan u Dalmaciji. O tome svjedoči povelja kneza Trpimira iz 852. kao i ondje pronađeni ulomak zabata oltarne pregrade na kojem se spominje ime kneza Trpimira (PRO DUCE TREPIM/ERO/). Arheološka istraživanja vodio je F. Bulić (potkraj XIX. st.), a potom i E. Dyggve (1930-ih). Uz crkvu je otkriven i veći broj grobova – rimskih iz ranokršćanskoga doba, te starohrvatskih grobova iz IX. i X. st.; groblje je bilo u funkciji i za mletačke vladavine.

Rižinice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53038>.