Bahorić, Belizar

ilustracija
BAHORIĆ, Belizar, Cvijet, 1979.

Bahorić, Belizar, hrvatski kipar (Draga kraj Rijeke, 24. XI. 1920Zagreb, 11. VIII. 2002). Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1950 (A. Augustinčić). Predavao je na Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu (1950–76). U početku radio realistične reljefe i figuralne kompozicije s motivima iz rata i stradanja (prizori iz poeme Jama I. G. Kovačića). Oko 1960. približio se apstrakciji ističući konstrukciju i ritam mase u prostoru. U ciklusu Erotske igre (1978–80) s pomoću simboličnih i metaforičnih asocijacija oblikuje skulpture osnovnih geometrijskih oblika. Bavio se grafikom i izradbom nakita.

Bahorić, Belizar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. Pristupljeno 20.6.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5260>.