mural

mural (prema latinski muralis: zidni), monumentalna kompozicija (freska ili mozaik) na vanjskim zidovima javnih ustanova, najčešće na pročelju i velikim površinama unutarnjih prostorija (knjižnica, aula, stubište i sl.), sa socijalno-političkim, povijesnim i revolucionarnim prizorima. Značajna ostvarenja nastala su u Meksiku od 1910; glavni su predstavnici D. Rivera, J. C. Orozco, D. Alfaro Siqueiros, R. Tamayo i J. O’Gorman.

mural. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42469>.