Marjanović, Luka

Marjanović, Luka, hrvatski pravnik i etnograf (Zavalje kraj Bihaća, BiH, 18. X. 1844Zagreb, 8. IX. 1920). Studij prava završio u Zagrebu, doktorirao u Beču 1872. U Zagrebu je 1872–74. bio profesor austrijskoga građanskoga prava na Pravoslovnoj akademiji te potom kanonskoga prava na Pravnome fakultetu do 1903. Prikupio je i objavio Hrvatske narodne pjesme, što se pjevaju u gornjoj hrvatskoj Krajini i u turskoj Hrvatskoj (1864), a na poticaj Matice hrvatske prikupljao je epske narodne pjesme muslimanskih pjevača (objavljene u zbirci Hrvatske narodne pjesme, III–IV, 1898–99).

Marjanović, Luka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38976>.