Lončarić, Mijo

Lončarić, Mijo, hrvatski jezikoslovac (Reka kraj Koprivnice, 1. IX. 1941). Na Filozofskom je fakultetu u Zagrebu 1966. diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti i njemački, a 1980. doktorirao temom Bilogorski kajkavski govori (objavljeno 1986). Dvaput je bio stipendist Humboldtove zaklade. Bio je lektor i predavač na stranim sveučilištima, a od 1973. radi u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje; ravnatelj 1993–95. Objavio je mnogobrojne dijalektološke radove, osobito o kajkavskome (Kaj jučer i danas, 1991; Kajkavsko narječje, 1996) te obavio terensko istraživanje stotinjak mjesnih govora. Koautor je više knjiga (Hrvatska gramatika, Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, Gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-nimški rječnik, Rječnik govora Gole). Voditelj je projekta Hrvatski jezični atlas.

Lončarić, Mijo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37077>.