Lisac, Josip

Lisac, Josip, hrvatski jezikoslovac (Turni kraj Delnica, 23. XI. 1950). Na Filozofskome fakultetu u Zadru diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti (1974), a ondje je i doktorirao 1986. disertacijom o goranskim kajkavskim govorima. Od 1997. redoviti profesor hrvatske dijalektologije i povijesti hrvatskoga jezika u Zadru. Član suradnik HAZU od 2004. Objavio mnogobrojne znanstvene studije i članke, izdao (u suradnji) djela F. Vrančića i Jakova Pletikose, sa S. Prosperovim Novakom Hrvatska drama do narodnog preporoda (I–II, 1984), obradio knjigu Ognji i rože I. G. Kovačića (1996); s D. Fališevac i D. Novakovićem pokrenuo ediciju Hrvatska književna baština. Glavna djela: Hrvatski jezik i njegovi proučavatelji (1994), Hrvatski dijalekti i jezična povijest (1996), Hrvatski govori, filolozi, pisci (1999), Hrvatska dijalektologija I (2003., obrađuje štokavske dijalekte i govore te torlački govor), Hrvatska dijalektologija II (2009., čakavsko narječje).

Lisac, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36747>.