STRUKE:

Kuzmanić, Ante

Kuzmanić, Ante, hrvatski publicist (Split, 12. VI. 1807Zadar, 10. XII. 1879). Medicinu studirao u Beču 1827–31. te stekao diplomu magistra vidarstva i primaljstva. Radio kao liječnik u Imotskome i Opuzenu; 1834. imenovan profesorom primaljstva Babičke škole u Zadru. Bio je na čelu zadarskoga jezično-kulturnoga kruga, odupirući se talijanizaciji i germanizaciji. Godine 1844. pokrenuo je Zoru dalmatinsku (prvi književni tjednik na hrvatskom jeziku u Dalmaciji), koju je uređivao 1844. i 1846–49., napisavši velik broj uvodnika i članaka iz različitih područja: jezika, književnosti, povijesti, morala, agronomije i dr. Pokrenuo je i uređivao više od 15 listova, nastojeći u svima zadovoljiti tadašnje europske novinske standarde, a osobito je značajan prvi hrvatski pravni list Pravdonoša (1851), koji je među prvima stvarao standardnu hrvatsku pravnu terminologiju. Zagovarao je sjedinjenje Dalmacije s ostalom Hrvatskom i uporabu zajedničkoga hrvatskog imena, s tim da Dalmacija bude središtem hrvatskoga kulturnog života te da se hrvatski književni jezik formira na osnovi ikavske štokavštine, a nije prihvaćao Gajev pravopis i ijekavštinu. Objavio je Poslanicu Dalmatincima (1861), Dobročinci splitski (1871) i dr.

Kuzmanić, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 12.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34827>.