Gaži, Franjo

Gaži, Franjo, hrvatski političar (Hlebine, 13. II. 1900Zagreb, 15. XI. 1964). Predsjednik kotarske organizacije HSS-a u Koprivnici 1935., u srpnju 1943. odlazi u partizane. Pripadao struji HSS-a koja se zauzimala za suradnju s partizanima; zajedno s B. Magovcem osnovao Izvršni odbor HSS-a. Vijećnik ZAVNOH-a i AVNOJ-a i član njihovih predsjedništava od proljeća 1944. Pod njegovim vodstvom Izvršni odbor HSS-a preimenovan je u Hrvatsku republikansku seljačku stranku (HRSS), koja je posve podređena KPH. U kolovozu 1944. postao potpredsjednik AVNOJ-a. Zastupnik Privremene narodne skupštine i Ustavotvorne skupštine FNRJ, gdje je bio potpredsjednik Predsjedništva njezina Saveznoga doma. Zastupnik u Narodnoj skupštini FNRJ i Saboru NR Hrvatske, gdje je bio član njegova Prezidija u više mandata. Potpredsjednik Narodne vlade Hrvatske (1945–53), potpredsjednik Izvršnog odbora Narodnog fronta Jugoslavije i Izvršnog odbora Narodnog fronta Hrvatske te član Predsjedništva Saveznog odbora Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR) Jugoslavije.

Gaži, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 7.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21476>.