Cambieri, Ivan Krstitelj

Cambieri [kambie:'ri], Ivan Krstitelj, liječnik (Belgioioso kraj Pavije, 1754Rijeka, 30. IX. 1838). Medicinu je studirao u Milanu i Padovi, a liječničku praksu obavljao u rodnome kraju. Od 1797. do kraja života bio je protomedik Rijeke i Hrvatskoga primorja. Napose se istaknuo u suzbijanju škrljevske bolesti, utvrdivši da je to zapravo endemski sifilis. Jedan od preteča kirurške galvanokaustike.

Cambieri, Ivan Krstitelj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=10572>.